Polityka prywatności sklepu internetowego

I Informacje ogólne

 1. ,,Science Development Sp. z o.o.’’ z siedzibą przy ul. 3 maja 19 /2, 81-747 w Sopocie (dalej zwana: Science Development Sp. z o.o.), adres e-mail office@nibocase.com, nr tel.: +48 603 456 935 (w godzinach od 9:00 do 18:00), z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) – właściciel i administrator serwisu internetowego umieszczonego w następującej domenie: www.nibocase.com, (dalej: „sklep internetowy”), szanuje prawo użytkowników korzystających z usług sklepu internetowego (dalej: „Sprzedawca”) do ochrony ich prywatności.
 2. Science Development Sp. z o.o. dokłada wszelkich starań, aby przetwarzanie i ochrona danych osobowych Usługobiorców były dokonywane w sposób uniemożliwiający dostęp do tych danych ze strony osób nieuprawnionych, jak też przed nieuprawnionym wykorzystaniem ww. danych. Zapewnia również bezpieczeństwo korzystania ze sklepu internetowego.
 3. Science Development Sp. z o.o. posługuje się przy tym środkami i rozwiązaniami technicznymi służącymi zapobieganiu ingerencji nieuprawnionych osób trzecich w sferę prywatności klientów.
 4. Zbiór danych osobowych przetwarzanych przez Science Development Sp. z o.o. jako ich administratora zgłaszany jest przez Science Development Sp. z o.o. Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych.
 5. Niniejszy dokument określa zakres oraz zasady gromadzenia i przetwarzania informacji o klientów, w tym ich danych osobowych.

II Science Development Sp. z o.o. i wykorzystuje następujące informacje i dane dotyczące Usługobiorców:

 1. Dane osobowe Usługobiorców:

Science Development Sp. z o.o. prowadząc sklep internetowy i świadcząc za jego pośrednictwem sprzedaż produktów o których mowa w Regulaminie korzystania ze sklepu internetowego (dalej: „Regulamin”) zbiera i przetwarza dane dotyczące klientów, w tym dane osobowe Klientów będących osobami fizycznymi, w zakresie i celu niezbędnym do realizacji określonych sprzedaży, wskazanych na stronach sklepu internetowego. W celu skutecznego zawarcia umowy kupna/sprzedaży Sprzedawca wymaga podania przez klienta danych osobowych w szczególności następujących dotyczących:

 1. Imię i nazwisko/ nazwa firmy;
 2. numer PESEL/ numer NIP;
 3. adres poczty elektronicznej;
 4. adres do doręczeń;
 5. numer kontaktowy.

Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednak może być konieczne do zawarcia umowy kupna/sprzedaży, a także do składania przez sklep internetowy zamówień na produkty.

2. Pliki cookies

Science Development Sp. z o.o. może stosować mechanizm plików „cookies”, w czasie gdy użytkownik (klient) odwiedza stronę www Serwisu. Pliki „cookies”, które mogą zostać użyte na stronach internetowych Sklepu Internetowego są kojarzone wyłącznie z przeglądarką danego komputera (użytkownik jest anonimowy), bez podawania imienia lub nazwiska użytkownika. Są to informacje zapisywane przez serwer Science Development Sp. z o.o. na komputerze użytkownika, które Sprzedawca może odczytać przy każdorazowym połączeniu się z komputera użytkownika. Pliki „cookies” dostarczają danych statystycznych o ruchu użytkowników i korzystaniu przez nich z poszczególnych stron Sklepu Internetowego

Sprzedawca może także umieszczać pliki „cookies” w celu monitorowania ruchu Klientów na Stronie Internetowej Sklepu, a także pomiędzy Sklepem internetowym, a współpracującymi z Science Development Sp. z o.o. innymi serwisami internetowymi. Science Development Sp. z o.o. może analizować gromadzone dane korzystając z rozwiązań zewnętrznych dostawców. Aktualnie korzysta z usług świadczonych przez Google Analytics /Google Trendy / Menedżer Reklam Meta / Pexels. Te narzędzia działają w oparciu o pliki cookies, jednak nie udostępniają danych umożliwiających identyfikację osób. Prosimy o zapoznanie się ze szczegółami polityki prywatności serwisów.

Użytkownik może w każdym czasie wybrać sposób obsługi plików „cookies”
w strefie internetowej poprzez zastąpienie automatycznej obsługi plików „cookie” na obsługę indywidualną (ustawienia użytkownika). Szczegółowych informacji w tym zakresie udzielają dostarczyciele programów do obsługi strefy internetowej (przeglądarek), zazwyczaj w zakładce „opcje internetowe” lub podobnej. Każdy użytkownik może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Jednakże wyłączenie opcji akceptowania plików „cookies” przez użytkownika w swojej przeglądarce (zablokowanie, monitowanie), może spowodować utrudnienia czy wręcz uniemożliwić korzystanie z niektórych Usług świadczonych przez Science Development Sp. z o.o.

III Zabezpieczenia danych osobowych stosowane przez Science Development Sp. z o.o.

 1. Wszelkie dane osobowe pobierane od Klientów Sklepu Internetowego przesyłane są do systemu za pomocą bezpiecznego protokołu SSL szyfrowanego kluczem 128-bitowym.
 2. Wszystkie informacje o Usługobiorcach przechowywane na serwerze Science Development Sp. z o.o. są zabezpieczone przed dostępem niepowołanych osób. Jedynymi osobami uprawnionymi do dostępu do tych danych i ich przetwarzania są pracownicy lub współpracownicy odpowiednio przeszkoleni przez Science Development Sp. z o.o., właściciela sklep internetowego).

IV Informacja o zasadach udostępniania danych osobowych Usługobiorców innym podmiotom.

 1. Science Development Sp. z o.o. gromadzi dane Usługobiorców przede wszystkim w celu realizacji Usług. Zastrzega sobie jednak prawo do przekazywania danych swoim partnerom, chcącym zaoferować dodatkowe produkty Usługobiorcom, jednak z zachowaniem przepisów ustawy o ochronie danych osobowych, tj. po wyrażeniu zgody na przekazanie tym podmiotom danych osobowych i otrzymywanie od nich materiałów reklamowych przez Usługobiorcę.
 2. Ewentualne wysyłanie materiałów reklamowych oraz marketingowych przez osoby trzecie, a także przesyłanie informacji handlowej drogą elektroniczną, jest zawsze uzależnione od uprzedniego wyrażenia zgody przez Usługobiorcę, która może być cofnięta Science Development Sp. z o.o.
 3.  

V Prawo dostępu Usługobiorcy do treści swoich danych osobowych, ich poprawienia i usunięcia.

 1. Usunięcie z bazy danych informacji o Usługobiorcy, z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu, jest możliwe po przesłaniu maila na adres e-mail określony w części I ust.
 2. Dane Usługobiorcy mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Za zgodą Usługobiorcy wymaganą zgodnie z obowiązującymi przepisami dane mogą również zostać udostępnione innym podmiotom.

VI Dodatkowe Informacje

 1. Science Development Sp. z o.o. umieszcza na stronach swojego serwisu odnośniki umożliwiające Usługobiorcom bezpośrednie przejście na inne strony internetowe. Niniejsza Polityka prywatności nie obejmuje stron internetowych prowadzonych przez inne podmioty, niezależne od Science Development Sp. z o.o.
 2. Science Development Sp. z o.o. może przechowywać wiadomości e-mail i inną korespondencję skierowaną do Usługobiorcy, aby móc odpowiadać na pytania, reagować na zgłoszenia i udoskonalać Usługi. Adres e-mail Usługobiorcy może zostać użyty do nawiązania z nim kontaktu w sprawie Usług.

VII Zmiana Polityki prywatności
Science Development Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki prywatności. Obowiązująca jest w stosunku do Usługobiorców aktualna Polityka Prywatności dostępna na stronach Serwisu.